نرم افزار CRM چیست؟ 

نرم افزار CRM چیست؟  مدیریت ارتباط با مشتری ( Customer relationship managment    ) به روش ها و استراتژی هایی گفته می شود که شرکت ها برای مدیریت و تحلیل رفتار بین آنها و مشتریان با هدف بهبود این ارتباط جهت افزایش فروش و